IPSI menyelusuri perkampungan-perkampungan Orang Asli serata Negara untuk membantu dan mendekati komuniti mereka untuk membawa imej Islam yang baik kepada masyarakat mereka.